Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum

NAJCIEKAWSZE SZKOLENIA:

AKTUALNOŚCI

OFERTA NAJBLIŻSZYCH SZKOLEŃ:

Category Archives: Aktualności

Prawo budowlane. Profesjonalny urzędnik dla zrównoważonego rozwoju

Aktualności Szanowni Państwo Rozpoczęliśmy rekrutację do udziału w projekcie. Prosimy o zapoznanie się dostępną poniżej dokumentacja rekrutacyjną. Serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby do udziału w projekcie. REKRUTACJA:   Załączniki: Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – pobierz Załącznik 1 . Formularz zgłoszeniowy podmiot – pobierz Załącznik  2. Oświadczenie uczestnika projektu – pobierz   HARMONOGRAM SZKOLEŃ – pobierzCzytaj dalej

Polskie doświadczenia dla ukraińskich przemian

  Projekt „Polskie doświdczenia dla ukraińskich przemian” jest realizowany w ramach programu RITA – Przemiany w regionie finansowanym przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Projekt „Wspólne działanie- wspólne korzyści” realizowany jest w partnerstwie 3 organizacji: – Stowarzyszenie Szukamy Polski (Lider projektu- Polska), – Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej -Podlaskie Centrum (partner projektu – Polska) -Wołyńskie Centrum Zasobów (partner projektu-Ukraina) ProjektCzytaj dalej

OFERTA PRACY- koordynator projektu

OFERTA PRACY- koordynator projektu

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum (ul. Choroszczańska 31,15-732 Białystok, www.frdl.bialystok.pl) poszukuje osób z doświadczeniem w koordynacji i rozliczaniu projektów finansowanych z funduszy europejskich do pracy przy projektach realizowanych w ramach Programu RPOWP, działania: – 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji – 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego – 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienieCzytaj dalej

NABÓR DO II EDYCJI NAGRODY IMIENIA JERZEGO REGULSKIEGO

NABÓR DO II EDYCJI NAGRODY IMIENIA JERZEGO REGULSKIEGO

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich ogłaszają II edycję Nagrody imienia Jerzego Regulskiego za wybitne osiągnięcia w kreowaniu ładu przestrzennego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Nagroda imienia Jerzego Regulskiego została ustanowiona w 2016r. i jest przyznawana w czterech kategoriach: idei – w postaci planu lub projektu urbanistycznego, koncepcji przestrzennej, wizji rozwoju przestrzennego czyCzytaj dalej

II KRAJOWY KONGRES SEKRETARZY – KRAKÓW, 29-30 MAJA 2017

II KRAJOWY KONGRES SEKRETARZY – KRAKÓW, 29-30 MAJA 2017

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej wraz z Forami Sekretarzy samorządów terytorialnych z całej Polski organizuje w Krakowie w dniach 29 – 30 maja 2017 r. II Krajowy Kongres Sekretarzy. Gospodarzem Kongresu jest Forum Sekretarzy Samorządów Polski Południowej, które w 2017 roku świętuje jubileusz 25-lecia działalności. Krajowy Kongres Sekretarzy jest przedsięwzięciem skierowanym do sekretarzy samorządów terytorialnych zCzytaj dalej

FRDL WSPIERA UKRAIŃSKIE JEDNOSTKI TERYTORIALNE

FRDL WSPIERA UKRAIŃSKIE JEDNOSTKI TERYTORIALNE

Wraz z końcem lutego zakończył się pierwszy etap działań FRDL w Ukrainie, w ramach projektu DOBRE – Decentralization Offering Better Results and Efficiency, finansowanego przez USAID. Działania, realizowane dotąd w 25 ukraińskich połączonych jednostkach terytorialnych, koncentrowały się na przeprowadzeniu diagnoz lokalnych i przygotowaniu raportów prezentujących ich wyniki w kontekście uwarunkowań rozwoju lokalnego. Diagnozy te będąCzytaj dalej

USŁUGI PUBLICZNE W JST – raport FRDL

USŁUGI PUBLICZNE W JST – raport FRDL

W dniu  6 marca 2017 r.  w Sali Kinowej im. Grażyny Gęsickiej w siedzibie Ministerstwa Rozwoju w Warszawie  miała miejsce ogólnopolska konferencja „Realizacja usług publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego – ograniczenia, możliwości, rekomendacje”. Organizatorem konferencji było  Ministerstwo Rozwoju, a jej celem była prezentacja wyników analiz barier oraz szans rozwojowych i dobrych praktyk realizacji usług publicznych,Czytaj dalej

OŚWIADCZENIE FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W SPRAWIE PROPONOWANYCH ZMIAN W USTROJU SAMORZĄDOWYM

OŚWIADCZENIE FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W SPRAWIE PROPONOWANYCH ZMIAN W USTROJU SAMORZĄDOWYM

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, utworzona we wrześniu 1989 r., towarzyszy odrodzonemu samorządowi terytorialnemu od zarania. Angażując się w przygotowanie prawnych, a także konstytucyjnych podstaw i ram samorządu na wszystkich etapach jego rozwoju poprzez działalność założycieli Fundacji, a zarazem twórców polskiego modelu decentralizacji, wielokrotnie byliśmy recenzentami rozwiązań wnoszących do samorządu nowe elementy. Nie raz staraliśmy sięCzytaj dalej

Z ARCHIWUM FRDL – LIST ŚP. PREZYDENTA RP LECHA KACZYŃSKIEGO Z OKAZJI XX-LECIA FUNDACJI

Z ARCHIWUM FRDL – LIST ŚP. PREZYDENTA RP LECHA KACZYŃSKIEGO Z OKAZJI XX-LECIA FUNDACJI

Treść listu śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego wystosowanego do uczestników uroczystości XX-lecia Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. List w trakcie uroczystości odczytał śp. Minister Paweł Wypych.                                                                                                         Warszawa, 18 września 2009 roku Organizatorzy i Uczestnicy Gali Jubileuszowej z okazji XX-lecia Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Szanowni Państwo! Serdecznie pozdrawiam organizatorów i wszystkich uczestników Gali Jubileuszowej XX-lecia Fundacji RozwojuCzytaj dalej

Z ARCHIWUM FRDL – JUBILEUSZ XX LECIA

Z ARCHIWUM FRDL – JUBILEUSZ XX LECIA

Wiadomości TVP wypominają nam sposoby obchodzenia rocznic naszej działalności. Spieszymy donieść, że 15-lecie obchodziliśmy z Prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim, 20-lecie ze śp. Prezydentem Lechem Kaczyńskim, a 25-lecie z Prezydentem Bronisławem Komorowskim. Za trzy lata będziemy obchodzić 30-lecie… Jubileusz XX-lecia powstania Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Z okazji 20-lecia powstania Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej PanCzytaj dalej

Copyright © 2014 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum

www.scriptsell.net