Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum

NAJCIEKAWSZE SZKOLENIA:

AKTUALNOŚCI

OFERTA NAJBLIŻSZYCH SZKOLEŃ:

Category Archives: Aktualności

II KRAJOWY KONGRES SEKRETARZY – KRAKÓW, 29-30 MAJA 2017

II KRAJOWY KONGRES SEKRETARZY – KRAKÓW, 29-30 MAJA 2017

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej wraz z Forami Sekretarzy samorządów terytorialnych z całej Polski organizuje w Krakowie w dniach 29 – 30 maja 2017 r. II Krajowy Kongres Sekretarzy. Gospodarzem Kongresu jest Forum Sekretarzy Samorządów Polski Południowej, które w 2017 roku świętuje jubileusz 25-lecia działalności. Krajowy Kongres Sekretarzy jest przedsięwzięciem skierowanym do sekretarzy samorządów terytorialnych zCzytaj dalej

FRDL WSPIERA UKRAIŃSKIE JEDNOSTKI TERYTORIALNE

FRDL WSPIERA UKRAIŃSKIE JEDNOSTKI TERYTORIALNE

Wraz z końcem lutego zakończył się pierwszy etap działań FRDL w Ukrainie, w ramach projektu DOBRE – Decentralization Offering Better Results and Efficiency, finansowanego przez USAID. Działania, realizowane dotąd w 25 ukraińskich połączonych jednostkach terytorialnych, koncentrowały się na przeprowadzeniu diagnoz lokalnych i przygotowaniu raportów prezentujących ich wyniki w kontekście uwarunkowań rozwoju lokalnego. Diagnozy te będąCzytaj dalej

USŁUGI PUBLICZNE W JST – raport FRDL

USŁUGI PUBLICZNE W JST – raport FRDL

W dniu  6 marca 2017 r.  w Sali Kinowej im. Grażyny Gęsickiej w siedzibie Ministerstwa Rozwoju w Warszawie  miała miejsce ogólnopolska konferencja „Realizacja usług publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego – ograniczenia, możliwości, rekomendacje”. Organizatorem konferencji było  Ministerstwo Rozwoju, a jej celem była prezentacja wyników analiz barier oraz szans rozwojowych i dobrych praktyk realizacji usług publicznych,Czytaj dalej

OŚWIADCZENIE FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W SPRAWIE PROPONOWANYCH ZMIAN W USTROJU SAMORZĄDOWYM

OŚWIADCZENIE FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W SPRAWIE PROPONOWANYCH ZMIAN W USTROJU SAMORZĄDOWYM

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, utworzona we wrześniu 1989 r., towarzyszy odrodzonemu samorządowi terytorialnemu od zarania. Angażując się w przygotowanie prawnych, a także konstytucyjnych podstaw i ram samorządu na wszystkich etapach jego rozwoju poprzez działalność założycieli Fundacji, a zarazem twórców polskiego modelu decentralizacji, wielokrotnie byliśmy recenzentami rozwiązań wnoszących do samorządu nowe elementy. Nie raz staraliśmy sięCzytaj dalej

Z ARCHIWUM FRDL – LIST ŚP. PREZYDENTA RP LECHA KACZYŃSKIEGO Z OKAZJI XX-LECIA FUNDACJI

Z ARCHIWUM FRDL – LIST ŚP. PREZYDENTA RP LECHA KACZYŃSKIEGO Z OKAZJI XX-LECIA FUNDACJI

Treść listu śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego wystosowanego do uczestników uroczystości XX-lecia Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. List w trakcie uroczystości odczytał śp. Minister Paweł Wypych.                                                                                                         Warszawa, 18 września 2009 roku Organizatorzy i Uczestnicy Gali Jubileuszowej z okazji XX-lecia Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Szanowni Państwo! Serdecznie pozdrawiam organizatorów i wszystkich uczestników Gali Jubileuszowej XX-lecia Fundacji RozwojuCzytaj dalej

Z ARCHIWUM FRDL – JUBILEUSZ XX LECIA

Z ARCHIWUM FRDL – JUBILEUSZ XX LECIA

Wiadomości TVP wypominają nam sposoby obchodzenia rocznic naszej działalności. Spieszymy donieść, że 15-lecie obchodziliśmy z Prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim, 20-lecie ze śp. Prezydentem Lechem Kaczyńskim, a 25-lecie z Prezydentem Bronisławem Komorowskim. Za trzy lata będziemy obchodzić 30-lecie… Jubileusz XX-lecia powstania Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Z okazji 20-lecia powstania Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej PanCzytaj dalej

OŚWIADCZENIE FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W SPRAWIE REALIZOWANIA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

OŚWIADCZENIE FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W SPRAWIE REALIZOWANIA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

W nawiązaniu do informacji podawanych przez media dotyczących kwot dotacji otrzymanych przez Fundację ze środków będących w dyspozycji ministerstw i agend podległych rządowi informujemy, że: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej od początku swej działalności w 1989 r. wspiera administrację samorządową i rządową w budowaniu kompetencji i podnoszeniu kwalifikacji urzędników. W swej działalności przestrzegamy zasad niepartyjności iCzytaj dalej

FRDL PATRONEM III KONGRESU EDUKACJA I ROZWÓJ

FRDL PATRONEM III KONGRESU EDUKACJA I ROZWÓJ

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej jest patronem III Kongresu Edukacja i Rozwój, który będzie miał miejsce w dniach 27-28 października 2016 r. w Centrum Olimpijskim w Warszawie. Organizatorem Kongresu jest wydawnictwo Wolters Kluwer. Kongres Edukacja i Rozwój jest spotkaniem pasjonatów edukacji, integrującym środowisko wokół najważniejszych zagadnień związanych z tworzeniem warunków do wszechstronnego rozwoju jednostek i społeczeństwa.Czytaj dalej

PODSUMOWANIE AKTYWNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W SIECI RODM

Z ideą powołania sieci Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej (RODM) wystąpiło Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w 2012 roku. W kolejnym roku, w wyniku otwartego konkursu dotacyjnego wybrano 17 podmiotów, których podstawowym zadaniem było inicjowanie i utrzymywanie w regionach stałego dialogu nt. kierunków polskiej polityki zagranicznej.  Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (FRDL) prowadziła 3 Regionalne Ośrodki Debaty Międzynarodowej:Czytaj dalej

Konkurs w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne.

Konkurs w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne.

Ministerstwo Rozwoju, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój ogłosiło konkurs w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne. Makro-innowacje: obligacje społeczne jako narzędzie zwiększenia efektywności świadczenia usług społecznych w obszarach wsparcia EFS. W jego ramach ogłoszone zostały 2 konkursy w ścieżkach: Ścieżka A – jej celem jest wybór organizacji, które będą pełniły rolę akceleratora obligacji społecznych. Ścieżka B –Czytaj dalej

Copyright © 2014 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum

www.scriptsell.net