Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum

NAJCIEKAWSZE SZKOLENIA:

AKTUALNOŚCI

OFERTA NAJBLIŻSZYCH SZKOLEŃ:

Category Archives: Aktualności

NABÓR DO II EDYCJI NAGRODY IMIENIA JERZEGO REGULSKIEGO

NABÓR DO II EDYCJI NAGRODY IMIENIA JERZEGO REGULSKIEGO

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich ogłaszają II edycję Nagrody imienia Jerzego Regulskiego za wybitne osiągnięcia w kreowaniu ładu przestrzennego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Nagroda imienia Jerzego Regulskiego została ustanowiona w 2016r. i jest przyznawana w czterech kategoriach:

idei – w postaci planu lub projektu urbanistycznego, koncepcji przestrzennej, wizji rozwoju przestrzennego czy innego przedsięwzięcia o podobnym charakterze,

realizacji dzieła – w postaci wdrożenia koncepcji urbanistycznej lub innej mającej charakter przestrzenny,

wiedzy i upowszechniania – w postaci pracy naukowej, publikacji, czy innej formy krzewienia lub poszerzania wiedzy związanej z urbanistyką, zagospodarowaniem i ładem przestrzennym;

aktywności obywatelskiej – rozumianej jako inicjatywy i działania przyczyniające się do podniesienia ładu przestrzennego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

 

Zgłoszenia w II edycji Nagrody imienia Jerzego Regulskiego przyjmowane będą do dnia 30 czerwca 2017 r. za pomocą elektronicznego formularza dostępnego pod adresem: www.nagrodaregulskiego.frdl.pl

II KRAJOWY KONGRES SEKRETARZY – KRAKÓW, 29-30 MAJA 2017

II KRAJOWY KONGRES SEKRETARZY – KRAKÓW, 29-30 MAJA 2017

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej wraz z Forami Sekretarzy samorządów terytorialnych z całej Polski organizuje w Krakowie w dniach 29 – 30 maja 2017 r. II Krajowy Kongres Sekretarzy. Gospodarzem Kongresu jest Forum Sekretarzy Samorządów Polski Południowej, które w 2017 roku świętuje jubileusz 25-lecia działalności. Krajowy Kongres Sekretarzy jest przedsięwzięciem skierowanym do sekretarzy samorządów terytorialnych zCzytaj dalej

FRDL WSPIERA UKRAIŃSKIE JEDNOSTKI TERYTORIALNE

FRDL WSPIERA UKRAIŃSKIE JEDNOSTKI TERYTORIALNE

Wraz z końcem lutego zakończył się pierwszy etap działań FRDL w Ukrainie, w ramach projektu DOBRE – Decentralization Offering Better Results and Efficiency, finansowanego przez USAID. Działania, realizowane dotąd w 25 ukraińskich połączonych jednostkach terytorialnych, koncentrowały się na przeprowadzeniu diagnoz lokalnych i przygotowaniu raportów prezentujących ich wyniki w kontekście uwarunkowań rozwoju lokalnego. Diagnozy te będąCzytaj dalej

USŁUGI PUBLICZNE W JST – raport FRDL

USŁUGI PUBLICZNE W JST – raport FRDL

W dniu  6 marca 2017 r.  w Sali Kinowej im. Grażyny Gęsickiej w siedzibie Ministerstwa Rozwoju w Warszawie  miała miejsce ogólnopolska konferencja „Realizacja usług publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego – ograniczenia, możliwości, rekomendacje”. Organizatorem konferencji było  Ministerstwo Rozwoju, a jej celem była prezentacja wyników analiz barier oraz szans rozwojowych i dobrych praktyk realizacji usług publicznych,Czytaj dalej

OŚWIADCZENIE FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W SPRAWIE PROPONOWANYCH ZMIAN W USTROJU SAMORZĄDOWYM

OŚWIADCZENIE FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W SPRAWIE PROPONOWANYCH ZMIAN W USTROJU SAMORZĄDOWYM

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, utworzona we wrześniu 1989 r., towarzyszy odrodzonemu samorządowi terytorialnemu od zarania. Angażując się w przygotowanie prawnych, a także konstytucyjnych podstaw i ram samorządu na wszystkich etapach jego rozwoju poprzez działalność założycieli Fundacji, a zarazem twórców polskiego modelu decentralizacji, wielokrotnie byliśmy recenzentami rozwiązań wnoszących do samorządu nowe elementy. Nie raz staraliśmy sięCzytaj dalej

Z ARCHIWUM FRDL – LIST ŚP. PREZYDENTA RP LECHA KACZYŃSKIEGO Z OKAZJI XX-LECIA FUNDACJI

Z ARCHIWUM FRDL – LIST ŚP. PREZYDENTA RP LECHA KACZYŃSKIEGO Z OKAZJI XX-LECIA FUNDACJI

Treść listu śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego wystosowanego do uczestników uroczystości XX-lecia Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. List w trakcie uroczystości odczytał śp. Minister Paweł Wypych.                                                                                                         Warszawa, 18 września 2009 roku Organizatorzy i Uczestnicy Gali Jubileuszowej z okazji XX-lecia Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Szanowni Państwo! Serdecznie pozdrawiam organizatorów i wszystkich uczestników Gali Jubileuszowej XX-lecia Fundacji RozwojuCzytaj dalej

Z ARCHIWUM FRDL – JUBILEUSZ XX LECIA

Z ARCHIWUM FRDL – JUBILEUSZ XX LECIA

Wiadomości TVP wypominają nam sposoby obchodzenia rocznic naszej działalności. Spieszymy donieść, że 15-lecie obchodziliśmy z Prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim, 20-lecie ze śp. Prezydentem Lechem Kaczyńskim, a 25-lecie z Prezydentem Bronisławem Komorowskim. Za trzy lata będziemy obchodzić 30-lecie… Jubileusz XX-lecia powstania Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Z okazji 20-lecia powstania Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej PanCzytaj dalej

OŚWIADCZENIE FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W SPRAWIE REALIZOWANIA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

OŚWIADCZENIE FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W SPRAWIE REALIZOWANIA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

W nawiązaniu do informacji podawanych przez media dotyczących kwot dotacji otrzymanych przez Fundację ze środków będących w dyspozycji ministerstw i agend podległych rządowi informujemy, że: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej od początku swej działalności w 1989 r. wspiera administrację samorządową i rządową w budowaniu kompetencji i podnoszeniu kwalifikacji urzędników. W swej działalności przestrzegamy zasad niepartyjności iCzytaj dalej

FRDL PATRONEM III KONGRESU EDUKACJA I ROZWÓJ

FRDL PATRONEM III KONGRESU EDUKACJA I ROZWÓJ

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej jest patronem III Kongresu Edukacja i Rozwój, który będzie miał miejsce w dniach 27-28 października 2016 r. w Centrum Olimpijskim w Warszawie. Organizatorem Kongresu jest wydawnictwo Wolters Kluwer. Kongres Edukacja i Rozwój jest spotkaniem pasjonatów edukacji, integrującym środowisko wokół najważniejszych zagadnień związanych z tworzeniem warunków do wszechstronnego rozwoju jednostek i społeczeństwa.Czytaj dalej

PODSUMOWANIE AKTYWNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W SIECI RODM

Z ideą powołania sieci Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej (RODM) wystąpiło Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w 2012 roku. W kolejnym roku, w wyniku otwartego konkursu dotacyjnego wybrano 17 podmiotów, których podstawowym zadaniem było inicjowanie i utrzymywanie w regionach stałego dialogu nt. kierunków polskiej polityki zagranicznej.  Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (FRDL) prowadziła 3 Regionalne Ośrodki Debaty Międzynarodowej:Czytaj dalej

Copyright © 2014 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum

www.scriptsell.net