Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum
Bezpłatne szkolenie: Bioróżnorodność szansą dla regionu

Bezpłatne szkolenie: Bioróżnorodność szansą dla regionu

Szanowni Państwo, mamy przyjemność poinformować, iż 27 października 2016 roku w Białymstoku (w siedzibie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, ul. Choroszczańska 31 (Białystok, sala numer 24, dawny budynek WSE)) a 28 października 2016 roku w Olsztynie odbędą się szkolenia pt. „Bioróżnorodność szansą dla regionu” dotyczące m.in. ochrony różnorodności biologicznej, w tym pozyskiwania funduszy na rozwój gmin oraz promocji lokalnych walorów przyrodniczych.

Tematyka szkolenia:

  • Narzędzia jakimi dysponują gminy w zakresie planowania działań na rzecz ochrony bioróżnorodności – planowanie przestrzenne, systemy krajobrazowe, formy ochrony przyrody.
  • Ochrona bioróżnorodności na terenach wiejskich i miejskich – modelowe rozwiązania stosowane w praktyce. Korzyści ekonomiczne wynikające z promocji regionalnych walorów przyrodniczych.
  • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Regionalne Programy Operacyjne – formy wsparcia, kto i na co może otrzymać dofinansowanie w nowej perspektywie UE.
  • Możliwości finansowania inwestycji oraz inicjatyw lokalnych mających na celu ochronę różnorodności biologicznej, adaptację do zmian klimatu i rozwój gospodarki niskoemisyjnej (ochronę klimatu).

Na specjalne życzenie – omówienie założeń i wdrażania Planów Gospodarki Niskoemisyjnej

Formularz rejestracyjny (Białystok)

Formularz rejestracyjny (Olsztyn)

Szkolenia finansowane są ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejUdział w nich jest bezpłatny. Każdy z uczestników szkoleń otrzyma przygotowaną przez zespół Centrum Badań Nad Środowiskiem UW broszurę merytoryczną oraz zaświadczenie o udziale w szkoleniu.

Szczegółowych informacji udzielają koordynatorzy projektu:

Dariusz Chmiel – tel. 668 391 591 / e-mail: d.chmiel@ksi.org.pl

Magdalena Hyska – tel. 604 822 886 / e-mail: m.hyska@ksi.org.pl

Copyright © 2014 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum

www.scriptsell.net