Image layer

Image layer

Image layer

IV edycja Nagrody imienia Jerzego Regulskiego

Data publikacji: 2019-03-27
http://abc.frdl.bialystok.pl/files/ksi%C4%85%C5%BCka/logo_Nagroda.jpg

Ulotka IV edycji nagrody Jerzego imienia Regulskiego

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów na IV edycję Nagrody imienia Jerzego Regulskiego za wybitne osiągnięcia w kreowaniu ładu przestrzennego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz za wzmacnianie samorządności terytorialnej.