Image layer

Image layer

Image layer

Inauguracja działalności Forum Skarbników woj. Warmińsko- Mazurskiego

Data publikacji: 2019-12-27

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Podlaskie Centrum  zaprasza do utworzenia - wzorem innych, działających od wielu lat przy Podlaskim Centrum FRDL – stałego Forum o nazwie Forum Skarbników Województwa Warmińsko – Mazurskiego. 
Forum to byłoby platformą współpracy i integracji osób pełniących funkcję skarbnika. Stanowiłoby także wsparcie dla Państwa środowiska zawodowego, służyło poszerzaniu wiedzy, wymianie doświadczeń i informacji, a przede wszystkim doskonaleniu metod działania.
Proponujemy  cykliczne spotkania konsultacyjno - szkoleniowe  z udziałem wysokiej klasy ekspertów – praktyków, w trakcie których omawiane będą istotne zagadnienia dotyczące spraw finansowych w JST.
Inauguracja działalności Forum odbędzie się 7 lutego 2020 r., w godz. 09.00-15.00, zgodnie z poniższym planem spotkania. Udział w spotkaniu jest BEZPŁATNY. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu prosimy o przesłanie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO.
Formuła Forum Skarbników obejmuje cykliczne jedno spotkanie w kwartale, odpłatność za uczestnictwo w Forum uzależniona jest od złożonej deklaracji w zależności od poniższych wariantów:
*Pełne członkostwo - kwartalna składka wynosi 250,00 zł +VAT na podstawie umowy podpisanej z FRDL;
*Odpłatność osoby niezrzeszonej wyniesie 390,00 zł (zw. z VAT) za jedno szkolenie;
Istniej możliwość organizacji spotkania dwudniowego wyjazdowego. Forum Skarbników Województwa Warmińsko – Mazurskiego zostanie utworzone przy minimum 20 złożonych deklaracjach członkowskich.

Formularz zgłoszeniowy

Zaproszenie

Harmonogram spotkania