Galeria zdjęć
     
   
 

 

 

SOE

 

AKTUALNOŚCI !!!  Wizyta w Europarlamencie w Brukseli

 

SAMORZĄDOWY OŚRODEK EUROPEJSKI

 

Przy  Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej  Podlaskie Centrum od 1 marca 2004 r. funkcjonuje Samorządowy Ośrodek Europejski (SOE). Działalność ośrodka zainaugurowana została na konferencji poświęconej tematowi : "Polskie gminy w Unii Europejskiej". Inicjatywę tą objął honorowym patronatem Marszałek Województwa Podlaskiego.

Głównym celem działań ośrodka jest pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w zakresie realizacji polityk wspólnotowych na szczeblu lokalnym.

SOE realizują swoją rolę poprzez:

 • utworzenie i prowadzenie forów urzędników odpowiedzialnych w gminach i powiatach za kwestie integracji europejskiej,
 • wspieranie gmin i powiatów we wdrażaniu standardów wspólnotowych poprzez organizację szkoleń, konsultacje i doradztwo.


Forum Urzędników Europejskich

 • Forum stanowi płaszczyznę wymiany myśli, doświadczeń
 • stwarza możliwość zdobycia dodatkowej wiedzy i uzyskania najbardziej aktualnych informacji
 • pozwala na formułowanie wspólnych opinii i stanowisk
 • stanowi podstawę budowania lokalnych „sieci”


Członkowie Forum to pracownicy:

 • z urzędów gmin, miast i powiatów wyznaczeni do realizacji zadań związanych z integracją europejską,
 • na co dzień zajmujący się dostosowywaniem standardów działalności gmin i powiatów Podlasia do wymogów Unijnych,
 • przygotowujący projekty do funduszy pomocowych i strukturalnych

         

         

 

W ramach SOE powstały także:
 • Baza trenerów prowadzących szkolenia,
 • Baza ekspertów specjalizujących się w doradztwie i konsultingu z zagadnień europejskich dla j.s.t.,
 • Baza urzędników zajmujących się problematyką unijną w gminach i powiatach,
 • Baza materiałów szkoleniowych,
 • E-mail - lista dyskusyjna, strona www.

Pilotażowe ośrodki powstały również - oprócz Białegostoku - w Rzeszowie, Opolu oraz Zielonej Górze. Docelowo sieć ośrodków obejmie terytorium całego kraju.
Działalność ośrodka do końca 2004 r. jest wspierana ze środków programu MATRA Holenderskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Program Samorządowe Ośrodki Europejskie realizowany jest we współpracy z Agencją Współpracy Międzynarodowej Związku Miast Holenderskich (VNG International) .

 

 

 

 

 Biuro
 FRDL - Podlaskie Centrum
ul. Dojlidy Fabryczne 26
15-555 Białystok
tel. 085 732-17-88
     085 732-09-09
fax 085 732-94-84


NAPISZ DO NAS
 

    do góry
  główna
Copyright FRDL 2001 [webmaster]