Galeria zdjęć
 

 

 

Przedsiębiorczość

 

 

Promowanie postaw przedsiębiorczości w szkołach średnich województwa podlaskiego

 

 

PROMOWANIE POSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SZKOŁACH ŚREDNICH WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Projekt finansowany ze środków programu Unii Europejskiej Phare oraz ze środków budżetu państwa pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku
Kontrakt numer PL 0008.02.01.003

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
wraz z partnerami
Wyższą Szkołą Administracji Publicznej w Białymstoku
Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości w Warszawie
City & Guilds International

Realizuje projekt finansowany z funduszy PHARE 2000

PROMOWANIE POSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SZKOŁACH ŚREDNICH WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Główne cele projektu to:
- podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli szkół średnich w zakresie zagadnień związanych z przedsiębiorczością i rozpoczynaniem prowadzenia działalności gospodarczej w obliczu uwzględnienia powyższej tematyki w programie nauczania
- zwiększenie poziomu wiedzy i umiejętności związanych z przedsiębiorczością i rozpoczynaniem prowadzenia działalności gospodarczej wśród absolwentów szkół średnich

Projekt obejmie wszystkie szkoły średnie w województwie podlaskim. W ramach realizacji projektu 129 nauczycieli uczestniczy w 270-godzinnym kursie – Studiach Podyplomowych (w tym 20 godzin praktyk). Natomiast uczniowie biorą udział w 3-dniowych zajęciach warsztatowych i mają możliwość uczestniczenia w symulacjach i niewielkich lecz autentycznych przedsięwzięciach gospodarczych. Ukończenie szkolenia przez uczniów poświadczane jest specjalnym certyfikatem. Do końca października przeszkolonych zostało 5030 uczniów z docelowo planowanych 6450.

Dotychczas przeprowadzone warsztaty wykazują duże zapotrzebowanie wśród uczniów szkół średnich na wiedzę dotyczącą rozwijania umiejętności rozpoczynania samodzielnej działalności gospodarczej. Uczniowie wysoko ocenili zarówno treści przekazywane na warsztatach, sposób prowadzenia jak i samych trenerów prowadzących zajęcia. W ankietach wielokrotnie pisali, że w ciekawy i praktyczny sposób (symulacje, projekty, gry dydaktyczne) mieli okazję „zmierzyć” się z wiedzą z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej. W trakcie szkoleń uczniowie chętnie przystępowali do ćwiczeń z zapałem realizowali zadania, angażowali się w proponowane gry i ćwiczenia, przejawiali duże zainteresowanie wiedzą dotyczącą zakładania mini przedsiębiorstw by móc swoje umiejętności sprawdzić w praktyce. Trenerzy i nauczyciele przedsiębiorczości wielokrotnie podkreślali dojrzałość i fakt autentycznego zaangażowania uczniów przy realizacji treści szkoleniowych.


Do współpracy przy wdrażaniu projektu zaproszeni zostali lokalni przedsiębiorcy, instytucje, oraz organizacje realizujące projekty z zakresu rozwoju zasobów ludzkich w ramach Phare 2000 – Spójność Społeczna i Gospodarcza.
Dla zapewnienia uczniom i nauczycielom możliwości wzajemnego kontaktu, wymiany doświadczeń oraz dostępu do dodatkowych materiałów źródłowych i aktualności stworzona została strona internetowa programu. Jest ona również wykorzystana w jednym z elementów praktycznych projektu - konkursie na najlepszą stronę internetową w ramach Międzyszkolnej Ligi Przedsiębiorczości.

Instytucja kontraktująca:

-Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
-Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Wykonawca:

-Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej,
-Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku,
-Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości,
-The City & Guilds of London Institute

Biuro projektu:

- FRDL Białystok, tel. (85) 732 17 88;
fax (85) 732 94 84 , ul. Dojlidy Fabryczne 26, 15-555 Białystok, e-mail: biuro.bialystok@frdl.org.pl Biuro
 FRDL - Podlaskie Centrum
ul. Dojlidy Fabryczne 26
15-555 Białystok
tel. 085 732-17-88
     085 732-09-09
fax 085 732-94-84


NAPISZ DO NAS
 

    do góry
  główna
Copyright FRDL 2001 [webmaster]