Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum
Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Nadchodzące Wydarzenia

Grudzień 2017

KONTROLA WOJEWODY W ZAKRESIE PRZYJMOWANIA, PRZEKSZTAŁCANIA I NISZCZENIA WNIOSKÓW O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. SPRAWDZANE ZAGADNIENIA, NIEPRAWIDŁOWOŚCI, PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI

354 zł netto. Przy zgłoszeniu do 1 grudnia cena 339 zł netto. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. Rabat: w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.
2017 Grudzień 15 @ 10:00 - 15:00
Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. w Olsztynie,
Plac Gen. Józefa Bema 3
Olsztyn, 10-516 Polska
+ Google Map
Dowiedz się więcej »

DZIECKO KRZYWDZONE W OTOCZENIU PROFESJONALISTÓW – ZADANIA I OBOWIĄZKI, PRZEKROCZENIE I NIEDOPEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW WOBEC DZIECKA POTRZEBUJĄCEGO POMOCY, DZIAŁANIA MIĘDZYINSTYTUCJONALNE. ZROBILIŚMY WSZYSTKO, JEDNAK DOSZŁO DO TEJ TRAGEDII

345 zł netto. Przy zgłoszeniu do 1 grudnia cena 339 zł netto. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. Rabat: w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.
2017 Grudzień 15 @ 10:00 - 14:00
Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. w Olsztynie,
Plac Gen. Józefa Bema 3
Olsztyn, 10-516 Polska
+ Google Map
Dowiedz się więcej »

INSTRUKCJA KANCELARYJNA – OBIEG DOKUMENTÓW W URZĘDZIE. ELEKTRONICZNE ZARZĄDZANIE DOKUMENTEM W ŚWIETLE NOWYCH PRAKTYK WYKORZYSTYWANIA SYSTEMU EZD JAKO SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO SYSTEM TRADYCYJNY

354 zł netto. Przy zgłoszeniu do 1 grudnia cena 339 zł netto. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. Rabat: w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.
2017 Grudzień 15 @ 10:00 - 15:00
Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. w Olsztynie,
Plac Gen. Józefa Bema 3
Olsztyn, 10-516 Polska
+ Google Map
Dowiedz się więcej »

SKUTECZNE FUNKCJONOWANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ W JEDNOSTCE SAMORZĄDOWEJ

354zł netto. Przy zgłoszeniu do 30 listopada cena 339 zł netto. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. Rabat: w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.
2017 Grudzień 18 @ 10:00 - 15:00
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum,
Choroszczańska 31 A
Białystok , 15-732
+ Google Map
Dowiedz się więcej »

CZYNNOŚCI PRZED ZAMKNIĘCIEM KSIĄG RACHUNKOWYCH 2017 W JST

354zł netto. Przy zgłoszeniu do 4 grudnia cena 339 zł netto. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. Rabat: w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.
2017 Grudzień 18 @ 10:00 - 15:00
Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. w Olsztynie,
Plac Gen. Józefa Bema 3
Olsztyn, 10-516 Polska
+ Google Map
Dowiedz się więcej »

DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE („TRZYNASTKI”) W JEDNOSTKACH SFERY BUDŻETOWEJ. WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ I INNE ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE ZE STOSUNKU PRACY. ROZLICZANIE NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH W 2017 RNA TLE PRAKTYKI I ORZECZNICTWA

354 zł netto. Przy zgłoszeniu do 4 grudnia cena 339 zł netto. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. Rabat: w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.
2017 Grudzień 18 @ 10:00 - 15:00
Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. w Olsztynie,
Plac Gen. Józefa Bema 3
Olsztyn, 10-516 Polska
+ Google Map
Dowiedz się więcej »

CZYNNOŚCI PRZED ZAMKNIĘCIEM KSIĄG RACHUNKOWYCH 2017 W JST

354 zł netto. Przy zgłoszeniu do 5 grudnia cena 339 zł netto. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. Rabat: w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.
2017 Grudzień 19 @ 10:00 - 15:00
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum,
Choroszczańska 31 A
Białystok , 15-732
+ Google Map
Dowiedz się więcej »

FAKTURA ELEKTRONICZNA W 2017 R. UREGULOWANIA PRAWNE, NAJNOWSZE ORZECZNICTWO I INTERPRETACJE MF

354 zł netto. Przy zgłoszeniu do 5 grudnia cena 339 zł netto. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. Rabat: w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.
2017 Grudzień 19 @ 10:00 - 15:00
Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. w Olsztynie,
Plac Gen. Józefa Bema 3
Olsztyn, 10-516 Polska
+ Google Map
Dowiedz się więcej »

SKUTECZNE FUNKCJONOWANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ W JEDNOSTCE SAMORZĄDOWEJ

354 zł netto. Przy zgłoszeniu do 1 grudnia cena 339 zł netto. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. Rabat: w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.
2017 Grudzień 19 @ 10:00 - 15:00
Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. w Olsztynie,
Plac Gen. Józefa Bema 3
Olsztyn, 10-516 Polska
+ Google Map
Dowiedz się więcej »

CZAS PRACY W INSTYTUCJACH KULTURY DLA PRAKTYKÓW

354 zł netto. Przy zgłoszeniu do 7 grudnia cena 339 zł netto. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. Rabat: w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.
2017 Grudzień 21 @ 10:00 - 15:00
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum,
Choroszczańska 31 A
Białystok , 15-732
+ Google Map
Dowiedz się więcej »
+ Eksport Listed Wydarzenia
www.scriptsell.net

Copyright © 2014 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum