Image layer

Image layer

Image layer

Najbliższe szkolenia otwarte

INSTRUKCJA KANCELARYJNA, ELEKTRONICZNE ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ

Data: 2018-11-19
Miejsce szkolenia: Białystok
Cena szkolenia: 345/369 zł

NOWE DRUKI OFERT UMÓW I SPRAWOZDAŃ W ZAKRESIE ZLECANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM ORAZ NOWELIZACJA USTAWY O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Data: 2018-11-20
Miejsce szkolenia: Białystok
Cena szkolenia: 345 zł

FUNKCJONOWANIE CENTRALNEJ EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W 2018 ROKU

Data: 2018-11-22
Miejsce szkolenia: Białystok
Cena szkolenia: 345/369 zł

ZASADY PROWADZENIA KSIĄŻKI OBIEKTU BUDOWLANEGO (KOB) WARSZTATY PROWADZENIA KOB

Data: 2018-11-22
Miejsce szkolenia: Białystok
Cena szkolenia: 345/369 zł

Aktualności

BEZPŁATNE szkolenia z zagospodarowania przestrzennego


Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenia realizowane w ramach projektu  "Niskoemisyjność i prognozowanie zapotrzebowania na tereny w planowaniu przestrzennym- szkolenia dla gminnych służb planistycznych"- więcej