Image layer

Image layer

Image layer

Najbliższe szkolenia otwarte

ZAGADNIENIA PODZIAŁÓW NIERUCHOMOŚCI Z UWZGLĘDNIENIEM SKUTKÓW PRAWNYCH PODZIAŁU, NA TLE NAJNOWSZEGO ORZECZNICTWA 18 STYCZNIA 2019 r.

Data: 2019-02-22
Miejsce szkolenia: Białystok
Cena szkolenia: 369/389 zł

NOWE ZASADY PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI Z MOCY PRAWA Z DNIEM 1 STYCZNIA 2019 ROKU – OMÓWIENIE REGULACJI WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY Z DNIA 20 LIPCA 2018 ROKU O PRZEKSZTAŁCENIU PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW ZABUDOWANYCH NA CELE MIESZKANIOWE

Data: 2019-02-22
Miejsce szkolenia: Olsztyn
Cena szkolenia: 369/389 zł

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

Data: 2019-02-22
Miejsce szkolenia: Białystok
Cena szkolenia: 369/389 zł

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO PRODUCENTOM ROLNYM. NAJNOWSZE ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2019 R. ORAZ OD 1 KWIETNIA 2019 R. (PRAKTYCZNE PRZYKŁADY, WYJAŚNIENIA MINISTERSTWA ORAZ ORZECZNICTWO SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH; WZORY PISM)

Data: 2019-02-22
Miejsce szkolenia: Białystok
Cena szkolenia: 389/420 zł

Aktualności