Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum
Wspólne działanie – wspólne korzyści

Wspólne działanie – wspólne korzyści

AKTUALNOŚCI !!!

Projekt „Wspólne działanie- wspólne korzyści” jest realizowany w ramach programu RITA – Przemiany w regionie finansowanym przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

Projekt „Wspólne działanie- wspólne korzyści” realizowany jest w partnerstwie 3 organizacji:

– Stowarzyszenie Szukamy Polski (Lider projektu- Polska),

– Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej -Podlaskie Centrum (partner projektu – Polska)

-Wołyńskie Centrum Zasobów (partner projektu-Ukraina)

Projekt realizowany będzie w okresie od 01.06.2016 r. do 31.10.2016 r. na Ukrainie w mieście Równe.

Odbiorcami projektu są Beneficjenci środków Państwowego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Samorządy i organizacje pozarządowe/ społeczność lokalna zainteresowane przygotowanie wspólnych tzw. „miękkich” projektów, a także pozyskaniem umiejętności budowania partnerstw i tworzeniem trwałych relacji mających wpływ w realizacji polityki lokalnej.

Działania projektu kierujemy do przedstawicieli lokalnych społeczności ukraińskich samorządu terytorialnego oraz lokalnych liderów społeczności lokalnych lub organizacji pozarządowych z regionu wołyński, rówieński, żytomierski, chmielnicki, tarnopolski. Spośród 5 regionów wyłonionych zostanie od 4 do 8 zespołów składających się: z 2 przedstawicieli samorządu i 2 przedstawicieli organizacji z jednego regiony (lub 1 przedstawiciel samorządu + 1 przedstawiciel organizacji) z min. 3 regionów. Łącznie w projekcie weźmie udział 16 osób.

Cele projektu:

  1. Wzmocnienie współpracy organizacji pozarządowych z władzami lokalnymi 4 regionów Ukrainy w zakresie przygotowania i realizacji wspólnych projektów oraz budowania trwałych partnerstw na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego.
  1. Promocja dobrych praktyk w zakresie współudziału organizacji we wdrażaniu i realizacji reform rozwoju regionalnego na przykładzie województwa podlaskiego oraz promocja Państwowego Funduszu Rozwoju Regionalnego w zakresie zwiększenia kompetencji regionów i ich odpowiedzialności za lokalny rozwój.
  1. Aktywizacja i animacja społeczności lokalnej, włączanie urzędników i przedstawicieli NGO do międzysektorowego działania poprzez trening komunikacji, naukę projektowania zasad współpracy
    i współdziałania, określanie celów i problemów związanych ze współpracą.

Projekt zakłada realizację 3 sesji warsztatowych, których rezultatem końcowym będą opracowane projekty gotowe do złożenia w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Państwowy Fundusz Rozwoju Regionalnego.

– I sesja poświęcona będzie w całości procesowi komunikacji, której rezultatem będzie nabycie umiejętności rozmawiania ze sobą, diagnozowania i niwelowania problemów w komunikacji, współdziałania, realizowania wspólnych cele z wykorzystaniem partycypacji.

Termin I sesji -14-15 lipiec 2016 roku

– II i III sesja poświęcone zostaną warsztatom tworzenia projektów partnerskich, których rezultatem będzie przygotowanie projektów do Państwowego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Termin II sesji- wrzesień 2016 roku

Termin III sesji – październik 2016 roku

Podczas II i III sesji odbędą się dwie wideokonferencje w celu prezentacji dobrej praktyki w realizacji zasady partycypacji społecznej i założeń programu Polska-Białoruś – Ukraina a także wymiany kontaktów dla przyszłej realizacji partnerskich projektów.

Informacja o projekcie w języku ukraińskim / Інформація про проект на українській мові- pobierz/скачати

 

 

RITA duża tablica

Zaczynamy !!!

 

 

 

Copyright © 2014 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum

www.scriptsell.net