Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW FRDL

Daily Archives: 10 kwietnia 2018

(Od)ważni na rynku pracy- wsparcie na założenie działalności gospodarczej

(Od)ważni na rynku pracy- wsparcie na założenie działalności gospodarczej

Termin realizacji projektu: 01.04.2018-31.12.2019

Projekt (Od)ważni na rynku pracy- wsparcie na założenie działalności gospodarczej realizowany jest w ramach działania 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum.

Celem projektu jest zwiększenie do końca grudnia 2019 roku szans efektywnego funkcjonowania na rynku pracy grupy 60 osób (min. 35 K) chcących rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, w tym wsparcie samozatrudnienia 42 osób, w wieku powyżej 30 roku życia, spełniających wymogi projektu, zamieszkujących, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, obszar subregionu białostockiego.

Gminy objęte wsparciem:

 • M. Białystok
 • Choroszcz
 • Czarna Białostocka
 • Dobrzyniewo Duże
 • Juchnowiec Kościelny
 • Łapy
 • Supraśl
 • Turośń Kościelna
 • Wasilków
 • Zabłudów

GRUPA DOCELOWA

Projekt skierowany jest do osób fizycznych (60 os., min.35 K) po 30 roku życia, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały aktywny wpis do CEIDG, były zarejestrowanie jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projekty), zamieszkujących obszar subregionu białostockiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), bezrobotne, poszukujące pracy, nieaktywne zawodowo oraz jednocześnie znajdujące się w szczególnie trudniej sytuacji na rynku pracy, tj.:

 • Osoby starsze po 50 roku życia;
 • Kobiety;
 • Osoby z niepełnosprawnością;
 • Osoby długotrwale bezrobotne;
 • Osoby o niskich kwalifikacjach.

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:

 1. Doradztwo i szkolenia.
 2. Jednorazową dotację inwestycyjną (do 24.000 zł).
 3. Wsparcie pomostowe w okresie 12 m-cy prowadzenia firmy (finansowe i specjalistyczne).
 4. Forum wymiany doświadczeń.

Termin rekrutacji do projektu: IV-VI.2018

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami rekrutacyjnymi

Regulamin rekrutacji uczestników projektu- pobierz

Formularz rekrutacyjny- pobierz

Karta oceny formularza rekrutacyjnego- pobierz

PKD wykluczone z dofinansowania- pobierz

Po więcej szczegółów zapraszamy do Biura Projektu:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej- Podlaskie Centrum

ul.Choroszczańska 31 pok. 37

15-732 Białystok

tel. 85 30 70 308

mail: mwyszynska@frdl.bialystok.pl lub mdojlidko@frdl.bialystok.pl

 

Wartość projektu – 1.980 627,31 zł

w tym dofinansowanie Unii Europejskiej: 1.683 533,21 zł

Nr umowy: RPPD.02.03.00-20/0104/16

Instytucja Zarządzająca: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020

I Krajowy Kongres Forów Skarbników

I Krajowy Kongres Forów Skarbników

Dokumenty do pobrania: Zaproszenie do udziału w Kongresie Program Kongresu Karta zgłoszeniowa Szanowni Państwo Skarbnicy JST, Mamy ogromną przyjemność zaprosić Państwa do udziału w I Krajowym Kongresie Forów Skarbników, organizowanym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej, który odbędzie się w dniach 12 – 13 czerwca 2018r. w HOTELU WINDSOR w Jachrance nad Zalewem Zegrzyńskim. Idea spotkań oCzytaj dalej

Copyright © 2014 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum

www.scriptsell.net