Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW FRDL

Monthly Archives: Sierpień 2017

OFERTA PRACY- koordynator projektu

OFERTA PRACY- koordynator projektu

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum (ul. Choroszczańska 31,15-732 Białystok, www.frdl.bialystok.pl) poszukuje osób z doświadczeniem w koordynacji i rozliczaniu projektów finansowanych z funduszy europejskich do pracy przy projektach realizowanych w ramach Programu RPOWP, działania:

– 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji

– 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

– 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych

– 3.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

Oferta:

FRDL-oferta pracy

Copyright © 2014 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum

www.scriptsell.net