Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW FRDL

Daily Archives: 7 września 2016

Konkurs w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne.

Konkurs w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne.

Bez tytułu

Ministerstwo Rozwoju, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój ogłosiło konkurs w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne. Makro-innowacje: obligacje społeczne jako narzędzie zwiększenia efektywności świadczenia usług społecznych w obszarach wsparcia EFS. W jego ramach ogłoszone zostały 2 konkursy w ścieżkach:

Ścieżka A – jej celem jest wybór organizacji, które będą pełniły rolę akceleratora obligacji społecznych.

Ścieżka B – która jest ukierunkowana na stworzenie koncepcji nowego mechanizmu finansowania usług społecznych w Polsce z wykorzystaniem obligacji społecznych.

Nabór wniosków rozpocznie się 20 września i potrwa do końca października.

Szczegółowe informacje o zasadach konkursów dostępne są na stronie:

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/skorzystaj/nabory/#/wszystkieNabory=1/3762=1197 
Zachęcamy uprawnione podmioty do udziału w tych konkursach.

Copyright © 2014 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum

www.scriptsell.net