Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW FRDL

Monthly Archives: Czerwiec 2016

Wspólne działanie – wspólne korzyści / Спільні дії – спільна користь

Wspólne działanie – wspólne korzyści / Спільні дії – спільна користь

 

Projekt „Wspólne działanie- wspólne korzyści” jest realizowany w ramach programu RITA – Przemiany w regionie finansowanym przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

Projekt „Wspólne działanie- wspólne korzyści” realizowany jest w partnerstwie 3 organizacji:

Stowarzyszenie Szukamy Polski (Lider projektu- Polska)

– Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej -Podlaskie Centrum (partner projektu – Polska)

Wołyńskie Centrum Zasobów (partner projektu-Ukraina)

Projekt realizowany będzie w okresie od 01.06.2016 r. do 31.10.2016 r. na Ukrainie w mieście Równe.

Odbiorcami projektu są Beneficjenci środków Państwowego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Samorządy i organizacje  pozarządowe/ społeczność lokalna zainteresowane przygotowanie wspólnych tzw. „miękkich” projektów, a także pozyskaniem umiejętności budowania partnerstw i tworzeniem trwałych relacji mających wpływ w realizacji polityki lokalnej.

Działania projektu kierujemy do przedstawicieli lokalnych społeczności ukraińskich samorządu terytorialnego oraz lokalnych liderów społeczności lokalnych lub organizacji pozarządowych z regionu wołyński, rówieński, żytomierski, chmielnicki, tarnopolski. Spośród 5 regionów wyłonionych zostanie od 4 do 8 zespołów składających się: z 2 przedstawicieli samorządu i 2 przedstawicieli organizacji z jednego regiony (lub 1 przedstawiciel samorządu + 1 przedstawiciel organizacji) z min. 3 regionów. Łącznie w projekcie weźmie udział 16 osób.

Cele projektu:

  1. Wzmocnienie współpracy organizacji pozarządowych z władzami lokalnymi 4 regionów Ukrainy w zakresie przygotowania i realizacji wspólnych projektów oraz budowania trwałych partnerstw na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego.
  1. Promocja dobrych praktyk w zakresie współudziału organizacji we wdrażaniu i realizacji reform rozwoju regionalnego na przykładzie województwa podlaskiego oraz promocja Państwowego Funduszu Rozwoju Regionalnego w zakresie zwiększenia kompetencji regionów i ich odpowiedzialności za lokalny rozwój.
  1. Aktywizacja i animacja społeczności lokalnej, włączanie urzędników i przedstawicieli NGO do międzysektorowego działania poprzez trening komunikacji, naukę projektowania zasad współpracy
    i współdziałania, określanie celów i problemów związanych ze współpracą.

Projekt  zakłada realizację 3 sesji warsztatowych, których rezultatem końcowym będą opracowane projekty gotowe do złożenia w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Państwowy Fundusz Rozwoju Regionalnego.

–  I sesja poświęcona będzie w całości procesowi komunikacji, której rezultatem będzie nabycie umiejętności rozmawiania ze sobą, diagnozowania i niwelowania problemów w komunikacji, współdziałania, realizowania wspólnych cele z wykorzystaniem partycypacji.

Termin I sesji -14-15 lipiec 2016 roku

– II i III sesja poświęcone zostaną warsztatom tworzenia projektów partnerskich, których rezultatem będzie przygotowanie projektów do Państwowego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Termin II sesji- wrzesień 2016 roku

Termin III sesji – październik 2016 roku

Podczas II i III sesji odbędą się dwie wideokonferencje w celu prezentacji dobrej praktyki w realizacji zasady partycypacji społecznej i założeń programu Polska-Białoruś – Ukraina a także wymiany kontaktów dla przyszłej realizacji partnerskich projektów.

RITA duża tablica

Ми запрошуємо Вас взяти участь в проекті

 

 

 

O Kongresie

O Kongresie

I Krajowy Kongres Forów Sekretarzy, który miał miejsce w Warszawie w dniach 2-3 czerwca 2016 r. zgromadził gości z całej Polski oraz 11 innych krajów. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej i fora sekretarzy samorządów terytorialnych z całej Polski. Partnerem wydarzenia było Centrum Ekspertyz dla Reform Samorządu Terytorialnego działające przy Radzie Europy. Kongres zgromadził ponad 300 uczestnikówCzytaj dalej

Akademia Przywództwa III EDYCJA

Akademia Przywództwa III EDYCJA

  Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie rozwijania kompetencji liderskich „Akademia Przywództwa”, realizowanym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w oparciu o program opracowany przez Centre of Expertise for Local Government Reform – jednostkę Rady Europy, odpowiedzialną za wzmacnianie działalności samorządów lokalnych w krajach należących do tej organizacji. Akademia Przywództwa” to ogólnopolski program edukacyjny skierowanym doCzytaj dalej

SKUTECZNY URZĄD SAMORZĄDOWY – RAPORT

SKUTECZNY URZĄD SAMORZĄDOWY – RAPORT

Prezentujemy raport z badań zrealizowanych przez FRDL we współpracy z Radą Europy dotyczący czynników ograniczających skuteczność funkcjonowania urzędów samorządowych. W badaniach wzięło udział 68% jednostek gminnych. Rozmawialiśmy także z wieloma liderami środowiska samorządowego. Mamy nadzieję, że wyniki badania Państwa zaciekawią! Raport– pdf

Copyright © 2014 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum

www.scriptsell.net