Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW FRDL

Monthly Archives: Październik 2014

Rekrutacja w projekcie „Naprzeciw nowym horyzontom”

 

1. Regulamin rekrutacji – pobierz

2. Formularz zgłoszeniowy – wersja pdf, wersja doc

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Rekrutacja ciągła do projektu trwa do 31.07.2014 r.

formularze zgłoszeniowe należy złożyć:

I i II grupa szkoleniowa do 11.10.2013 r.

III, IV i V grupa szkoleniowa do 30.11.2013 r.

VI i VII grupa szkoleniowa do 31.01.2014 r.

VIII, IX i X grupa szkoleniowa do 31.07.2014 r.

Formularz zgłoszeniowy (oryginał), w 1 egzemplarzu należy złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty lub faxem w okresie od 03.09.2013 r. do momentu zrekrutowania ostatniej grupy szkoleniowej (nie dłużej niż 31.07.2014r.) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -15.30 na adres:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum, 15-732 Białystok, ul. Choroszczańska 31 (II piętro, pokój 39)

W celu ułatwienia możliwości aplikowania dopuszczamy możliwość złożenia dokumentów przy pomocy poczty e-mail na adres: rekrutacja@frdl.bialystok.pl

W przypadku przesłania formularza zgłoszeniowego faxem, e-mailem należy obowiązkowo dostarczyć lub przesłać pocztą także jego oryginał najpóźniej do dnia rozpoczęcia udziału w projekcie.

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać w siedzibie Biura Projektu:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej- Podlaskie Centrum
ul. Choroszczańska 31, 15- 732 Białystok
lub pod numerem telefonu:

85 749-91-56
lub
85 732-17-88

Zapytania ofertowe w projekcie „Naprzeciw nowym horyzontom”

Zapytanie ofertowe na organizację kursów prawa jazdy kat. C, C E, D, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej i ADR (Białystok, Sejny) – treść zapytania Zapytanie ofertowe na organizację kursów prawa jazdy kat. C, C E, D, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej i ADR (Białystok, Bielsk Podlaski, Hajnówka) – treść zapytania Zapytanie ofertowe na organizację kursów prawa jazdy kat. C, C E,Czytaj dalej

Prace zespołów partycypacyjnych podlaskich samorządów

            W ramach projektu „Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych”,  Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.3 Wsparcie na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w czerwcu br. zespoły partycypacyjne podlaskich samorządów osiągnęły już półmetek swoich prac. Każdy zespół opracowuje dokument programowy Czytaj dalej

Zapraszamy do AKADEMII LOKALNEJ POLITYKI PUBLICZNEJ

 Zapraszamy do AKADEMII LOKALNEJ POLITYKI PUBLICZNEJ Decydujmy Razem o rozwoju naszego samorządu! Zaproszenie na BEZPŁATNE warsztaty – pobierz Formularz zgłoszeniowy – pobierz

Rekrutacja zakończona

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać w siedzibie Biura Projektu: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej- Podlaskie Centrum ul. Choroszczańska 31, 15 – 732 Białystok II piętro, pokój 41 lub pod numerem telefonu: 85 749-91-57 Zespół projektowy: Koordynator – Marta Siemieniuk – msiemieniuk@frdl.bialystok.pl Asystent koordynatora – Marlena Dojlidko- mdojlidko@frdl.bialystok.pl Specjalista ds. obsługi finansowej – Barbara Łapińska –Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać w siedzibie Biura Projektu: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej- Podlaskie Centrum ul. Choroszczańska 31, 15 – 732 Białystok II piętro, pokój 41 lub pod numerem telefonu: 85 749-91-57 Zespół projektowy: Koordynator – Marta Siemieniuk – msiemieniuk@frdl.bialystok.pl Asystent koordynatora – Marlena Dojlidko – mdojlidko@frdl.bialystok.pl Specjalista ds. obsługi finansowej – Barbara ŁapińskaCzytaj dalej

Przydatne dokumenty, harmonogramy, wnioski

Harmonogram realizacji projektu GRUPA I Harmonogram realizacji projektu GRUPA II i III Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego Karta weryfikacji wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego Karta oceny Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego Opis koperty Katalog kosztów (wsparcie pomostowe) Zaktualizowane dokumenty Zakres zmian w Regulaminie Rekrutacji (wersja z dnia 30.04.2014r.) Regulamin Rekrutacji (wersja zCzytaj dalej

Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE NA SZKOLENIA ZAWODOWE – treść zapytanie wyniki- pobierz ZAPYTANIE OFERTOWE NA SZKOLENIA ZAWODOWE – treść zapytanie (Informujemy, że oferty można składać również na trzy części zamówienia, co omyłkowo nie ujęte zostało w treści zapytania. Przepraszamy za pomyłkę) wyniki – pobierz ZAPYTANIE OFERTOWE NA SZKOLENIA ZAWODOWE – treść zapytanie wyniki- pobierz ZAPYTANIE OFERTOWE NACzytaj dalej

Rekrutacja zakończona!

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że zakończyliśmy  już rekrutację do projektu. Osoby zakwalifikowane do ostatnich dwóch grup – IV i V zostały już poinformowane telefonicznie/mailowo. Pozostałe osoby, które złożyły formularz rekrutacyjny do projektu znajdują się na liście rezerwowej. Zakwalifikowanym osobom serdecznie gratulujemy!

Copyright © 2014 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum

www.scriptsell.net